Badanie grup docelowych

 Kiedy się stosuje?

Kiedy Zamawiający chce skoncentrować swoje działania na jednej z wybranych grup: matkach małych dzieci, młodzieży gimnazjalnej, seniorach etc. Gdy przed zaoferowaniem takiej grupie nowego produktu lub usługi chce się poznać przekonania, postawy, wartości, zachowania konsumenckie i preferencje danej grupy dotyczące interesujących Zamawiającego rodzajów produktów lub usług.

 W jaki sposób pozyskuje się informacje?

Badanie grup docelowych jest oparte najczęściej na wywiadach jakościowych IDI, FGI oraz badaniach etnograficznych.

 Korzyści płynące z badania/analizy

Dzięki wiedzy na temat grupy docelowej, można zaprojektować produkt, usługę doskonale dopasowany do świata i potrzeb danej grupy, a następnie zaplanować skuteczną strategię marketingową. Badanie grup docelowych wskazuje także najskuteczniejsze kanały komunikacji z grupą oraz sposoby komunikowania o produkcie/ usłudze.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress