Testy konceptów biznesowych

 Kiedy się stosuje?

Kiedy Zamawiający planuje otworzyć nowy biznes na danym rynku lub rozszerzyć obecną działalność i chce dokładniej poznać aututy i słabe strony pomysłu, zapobiec zagrożeniom i wykorzystać wszystkie szanse z nim związane.

 W jaki sposób pozyskuje się informacje?

W zależności od specyfiki tematu oraz indywidualnych potrzeb informacyjnych Zamawiającego, testy konceptów można wykonywać metodami ilościowymi bądź jakościowymi.

 Korzyści płynące z badania/analizy

Dzięki przetestowaniu konceptu wiemy jakie są szanse powodzenia pomysłu na biznes, zapobiec zagrożeniom, lepiej zidentyfikować i wykorzystać szanse. Często wstępny pomysł w efekcie badania ulega zmianom dzięki której rosną jego szanse na sukces.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress