POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony https://arket.pl jest Maja Długołęcka-Sarlej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARKET Maja Długołęcka-Sarlej, ul. Wandy 62/37, 43-600 Jaworzno, NIP 534-196-69-82. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres info@arket.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej. 

Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. 

Dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

  1. Składając zamówienie, zakładając konto użytkownika na platformie szkoleniowej, edytując profil, kontaktując się Organizatorem, zapisując się na newsletter, składając reklamację, przekazują mi Państwa swoje dane osobowe. Gwarantuję, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  2. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas spędzony na stronie na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
  3. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi Państwa działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
  4. Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś Państwo mogli w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Pełna wersja – informacje szczegółowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Maja Długołęcka-Sarlej, ul. Wandy 62/37, 43-600 Jaworzno, NIP 534-196-69-82.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem info@arket.pl. Możemy odmówić Państwu realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Państwu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto użytkownika Platformy Szkoleniowej, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować ze mną, odstąpić od umowy, złożyć reklamację.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


1. Zenbox sp. z o.o.,ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

2. UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera,

3. Web INnovative Software Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, właścicielowi serwisu https://wfirma.pl/ w którym wystawiam dowody zakupu usług

4. JK Biuro Podatkowe Monika Kotulska-Boba, ul .Grunwaldzka 224, 43-600 Jaworzno – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego widoczne na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy  przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika na platformie szkoleniowej, muszą Państwo podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta i dostęp do szkoleń zdalnych/online, którą zawierają Państwo z administratorem na podstawie regulaminu.

Państwa dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem Państwa danych osobowych z bazy. Proszę jednak pamiętać, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pomocą emaila, formularza kontaktowego lub za pośrednictwem sklepu, muszą Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i – jeśli dotyczy –  adres do dostawy zamówienia. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podali Państwo wcześniej takie dane w koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze mają Państwo możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą jest zawierana na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.

Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy/realizacji zamówienia i płatności.

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiam Państwu fakturę, to w tym celu przetwarzam Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Państwa dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

Jeżeli odstępują Państwo od umowy zawartej na odległość (Konsumenci indywidualni, nie dotyczy przedsiębiorstw) lub składają reklamację dotyczącą kupionych usług, to przekazują mi Państwo swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przeze mnie archiwizowane.

Newsletter

Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do newslettera zawierającego materiały edukacyjne oraz informacje o nowościach, promocjach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Państwa dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku newslettera jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że rezygnują Państwo z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie www, w sposób naturalny przekazują mi Państwo mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Państwa dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona arket.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam: zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują, pamiętać Państwa zalogowanie do konta użytkownika platformy przy każdej wizycie na stronie, pamiętać Państwa ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, umożliwiać Państwu korzystanie z funkcji społecznościowych, ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na stronie, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia, określenie, czy są Państwo zalogowani czy nie, pamiętanie Państwa zalogowania, odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe

Na stronie dostępny jest likebox feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Analiza i statystyka. 

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics.

Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress