Analiza konkurencji

 Kiedy się stosuje?

Kiedy chcą Państwo poznać działania i strategie stosowane przez firmy konkurencyjne po to, aby porównać je z działaniami własnej firmy. Jest to szczególnie przydatne przed ważnymi decyzjami w firmie, w tym przed decyzją o wejściu na nowy rynek.

 W jaki sposób pozyskuje się informacje?

Metodologię takiego badania szyje się na miarę. Analiza danych zastanych bywa łączona z badaniem opartym o metody jakościowe oraz ilościowe. Niekiedy dołącza się elementy białego wywiadu gospodarczego.

 Korzyści płynące z badania/analizy

Główną korzyścią jest większa wiedza na temat środowiska konkurencyjnego w którym działa firma. Pozwala np. zbudować strategię wykorzystującą swoje silne strony i słabe strony konkurencji.

Dzięki analizie konkurencji pozyskane zostają informacje pozwalające min. na weryfikację trafności obecnej strategii firmy i świadome dostosowanie się firmy do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Analiza konkurencji bywa także inspirująca we wprowadzaniu zmian i udoskonaleń w prowadzonej działalności.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress