Analiza rynku

 Kiedy się stosuje?

Kiedy chcą Państwo poznać sytuację rynku w danej branży. Na analizę rynku składają się między innymi informacje o rynkowych udziałach poszczególnych graczy, charakterystyka otoczenia konkurencyjnego, analiza trendów i prognoz rozwoju rynku.

 W jaki sposób pozyskuje się informacje?

Analizy rynkowe wykonywane są w oparciu o połączenie różnych metod takich jak analiza danych zastanych z badaniami ilościowym, jakościowym oraz prognozami analitycznymi.

 Korzyści płynące z badania/analizy

Dzięki znajomości sytuacji rynkowej w danej branży można świadomie podejmować strategiczne decyzje strategiczne takie jak: wprowadzanie produktów na rynek, zwiększenie inwestycji w konkretną gałąź danej branży w związku z jej planowanym rozwojem, optymalna alokacja zasobów etc.

Szyte na miarę analizy rynku pozwalają także na optymalizację strategii sprzedażowej i komunikacyjnej.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress